21 มีนาคม 2563 ทบ. ส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยดับไฟป่าเชียงใหม่วันที่ 2 เน้นจุดพื้นที่ชันเขาสูง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/1800558

ศูนย์สั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมเวียร์ เกิดขึ้นในพื้นที่ป่า อำเภอพร้าว 39 จุด จาก 181 จุดทั่วจังหวัดเชียงใหม่ โดยเกิดขึ้นในตำบลแม่แวนมากที่สุด 11 จุด รองลงมาคือตำบลแม่ปั๋ง 10 จุด ซึ่งในพื้นที่ตำบลแม่ปั๋งนี้จุดความร้อนที่เกิดขึ้นจุด Hotspot เป็นหน้าผาและพื้นที่สูงชัน และมีเชื้อเพลิงหนาแน่น ยากต่อการเข้าดับ โดยเฉพาะที่บ้านห้วยป่าติ้ว หมู่ 6 ก็จุดความร้อนอยู่ใกล้เคียงกัน 5 จุด ทางศูนย์ฯ จึงได้จัดส่งเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 17 หรือ ฮ.ท.17 หรือที่เรียกว่า Mi-17V5 ออกปฏิบัติการบินทิ้งน้ำดับไฟป่าในพื้นที่ อ.พร้าว และบริเวณเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

ภายหลังตรวจสอบแล้ว ยังพบจุดความร้อนในพื้นที่ โดย ฮ.ท.17 สามารถลำเลียงน้ำได้เที่ยวละ 3,000 ลิตร บินด้วยความเร็วสูงสุด 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความสูงในการบินหรือเพดานบินอยู่ที่ 6,000 เมตร สามารถบินได้นาน 3 ชั่วโมง 20 นาที โดยใช้แหล่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยส้าน บ้านศรีประดู่ ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว การปฏิบัติการดังกล่าวมีการวางแผนร่วมกันจากหลายฝ่ายเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ ทั้งนี้เป็นวันที่ 2 ที่กองทัพบก ได้จัดส่ง ฮ.ท.17 มาปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่.