21 มิถุนายน 2565 กัมพูชาจับปลากระเบนใหญ่ที่สุดในโลกได้ในแม่น้ำโขง น้ำหนัก 300 กก.

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/world/117221/

ทีมนักวิจัยระหว่างประเทศและชาวประมงเปิดเผยว่า การค้นพบปลากระเบนยักษ์ ซึ่งมีน้ำหนัก 300 กิโลกรัม (661 ปอนด์) และยาว 3.9 เมตร ในภาคเหนือของกัมพูชา ถือเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการบันทึกไว้ โดยจับได้และบันทึกข้อมูล จากนั้นก็ปล่อยปลากระเบนตัวดังกล่าวลงในแม่น้ำโขงเมื่อวันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา ปลากระเบนเพศเมียขนาดใหญ่ตัวนี้ ถูกตั้งชื่อว่า “โบรามี” หรือพระจันทร์เต็มดวงในภาษาเขมร เนื่องจากมีรูปร่างกลม ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์เสียงที่จะช่วยให้นักชีววิทยาสามารถตรวจสอบพฤติกรรมและตำแหน่งของปลาได้หลังจากที่ปล่อยคืนสู่แม่น้ำทั้งนี้ แม่น้ำโขงเผชิญกับผลกระทบร้ายแรงต่อระบบนิเวศจากแถลงการณ์ฉบับหนึ่งของทีมสำรวจซึ่งระบุเพิ่มเติมว่า มีรายงานแผนการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งกั้นแม่น้ำโขงในส่วนที่ไหลผ่านกัมพูชา ผู้เชี่ยวชาญยังเน้นย้ำถึงความวิตกกังวลอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสายนี้ ซึ่งรวมทั้งการจับปลาผิดกฎหมาย และขยะพลาสติกด้วย