21 มิถุนายน 2563 ขอนแก่นฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำ 319.39 ล้าน ลบ.ม. แต่ยังติดลบอยู่

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/164240

นายไชยวิชญ์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดว่า จากรายงานสรุปปริมาณฝนตกสะสมในช่วงฤดูแล้งตั้งแต่เดือน ม.ค.– 19 มิ.ย. 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัดของสำนักงานชลประทานที่ 6 พบว่า โดยเฉลี่ยวัดได้ 357 มม. คิดเป็น 81% ขณะที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 439 มม. น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 19% ซึ่ง จ.ชัยภูมิมีฝนตกมากที่สุดในพื้นที่ 5 จังหวัด โดยมีปริมาณ 444 มม. คิดเป็น 116% ขณะที่ จ.ขอนแก่น มีฝนตกสะสม 367 มม. คิดเป็น 88% น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 12%

“เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น แม้จะได้ประโยชน์จากฝนที่ตกลงมาทำให้มีน้ำเติมเขื่อนแต่ยังคงเป็นปริมาณที่น้อย โดยระดับน้ำล่าสุดของเขื่อน อยู่ที่ 319.39 ล้าน ลบ.ม.ของความจุอ่าง แต่น้ำใช้การยังคงติดลบอยู่ที่ -262.28 ล้าน ลบ.ม. ทำให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จ.ขอนแก่นต้องยังคงมีการระบายน้ำเท่าเดิมคือ 300,000 ลบ.ม. เพื่อผลิตน้ำประปาและรักษาระบบนิเวศน์ ไม่สามารถระบายเพื่อการเกษตรได้ อีกทั้งต้องกักเก็บน้ำไว้เพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงหนาแล้งปีหน้าด้วย หรืออาจต้องรอให้เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำใช้การที่ไม่ติดลบ ซึ่งคาดว่าน่าจะประมาณปลายเดือน ก.ค.นี้”

นายไชยวิชญ์ กล่าวต่ออีกว่า การป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 6 โดยเฉพาะ ริมแม่น้ำชีและลุ่มน้ำยังซึ่งสำนักงานชลประทานที่ 6 ได้วางแผนรับมือโดยมีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ตรวจสอบความมั่นของเขื่อน ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของอาคารชลประทาน กำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือทีาพร้อมปฏิบัติการได้ทันที