21 มกราคม 2564 ฝุ่นพิษ PM 2.5 กทม. เกินมาตรฐาน ๖๙ จุด เขตหนองแขมหนักสุด

ที่มา:

https://www.sanook.com/news/8341934

ศูนย์ประสานงาน และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ค่าเฉลี่ย ๒๔ ชั่วโมง ตรวจวัดได้ ๕๑ – ๘๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จำนวน ๖๙ พื้นที่ เขตหนองแขม บริเวณสามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม ๘๑ สูงสุด มีค่าเท่ากับ ๘๙ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือ เขตคลองสามวา ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา และเขตสายไหม ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม

คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานให้เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำ กิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากเกิดความจำเป็น