21 มกราคม 2563 เมื่อ ‘จีน’ ผู้ใช้พลาสติกรายใหญ่ หันมาลดขยะพลาสติกอย่างจริงจัง

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862841?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=foreign

ทางการจีนประกาศแผนซึ่งตั้งเป้าให้อุตสาหกรรมร้านอาหารที่ให้ลูกค้าสั่งกลับบ้านในเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ลดการใช้ภาชนะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งลงร้อยละ 30 ภายใน 5 ปี หรือปี 2568

ในเอกสารพิมพ์เขียวว่าด้วยการปฏิรูปนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (เอ็นดีอาร์ซี) สังกัดกระทรวงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของจีน ระบุว่า การผลิตและจำหน่ายภาชนะโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจะถูกแบนภายในสิ้นปี 2563​ นอกจากนี้ แผนดังกล่าวยังแบนหลอดใช้ครั้งเดียวทิ้งในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภายในปีนี้เช่นกัน ขณะที่ภาคโรงแรมจะถูกห้ามแจกจ่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างเด็ดขาดภายในปี 2565

หลายทศวรรษที่ผ่านมา จีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและแรงกระตุ้นด้านการบริโภค ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะพลาสติกมหาศาลในประเทศที่มีประชากรกว่า 1,400 ล้านคน

ข้อมูลจากธนาคารโลกระบุว่า จีนผลิตขยะ 210 ล้านตันในปี 2560 และมีแนวโน้มสูงที่ตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นแตะ 500 ล้านตันต่อปีภายในปี 2573 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รัฐบาลจีนเริ่มเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาขยะล้นประเทศแล้ว โดยเอ็นดีอาร์ซีระบุว่า แผนใหม่จะครอบคลุมทุกแง่มุมเกี่ยวกับการผลิต การใช้ และการทิ้งผลิตภัณฑ์พลาสติก และเป็นหนทางสู่กลไกระยะยาวในการควบคุมมลพิษจากพลาสติก

ภายในปี 2568 ทางการมีแผนจะควบคุมมลพิษจากพลาสติกอย่างมีประสิทธิผล และลดปริมาณการฝังกลบขยะในเมืองสำคัญต่าง ๆ นอกจากการตั้งระบบบริหารจัดการขยะเหล่านี้ เป้าหมายดังกล่าวจะขยายไปถึงถุงพลาสติกที่ใช้ในบริการไปรษณีย์เช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นบริการที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซอันเฟื่องฟูของประเทศจีน

ร้านบริการส่งพัสดุไปรษณีย์ในพื้นที่อย่างกรุงปักกิ่ง นครเซี่ยงไฮ้ และมณฑลเจียงซู จะห้ามใช้หีบห่อพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายตามธรรมชาติและถุงกระสอบแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในสิ้นปี 2565 สำนักงานไปรษณีย์จีนเผยว่า มีการจัดส่งพัสดุกว่า 2,300 ล้านชิ้น หลังเทศกาลช้อปปิ้งครั้งใหญ่ หรือที่รู้จักกันในชื่อวันคนโสด เมื่อปีที่แล้ว ส่วนสิ่งที่จะมาแทนถุงพลาสติกนั้น ทางการจีนระบุว่าจะส่งเสริมทางเลือกอื่น ๆ เช่น ถุงผ้า ถุงกระดาษ และถุงช้อปปิ้งที่ย่อยสลายได้ในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตต่าง ๆ

นอกจากนี้แผนพิมพ์เขียวของเอ็นดีอาร์ซียังเรียกร้องให้บริษัทในภาคอุตสาหกรรม เช่น อีคอมเมิร์ซ และการส่งอาหาร ประยุกต์ใช้โมเดลธุรกิจใหม่ และทำงานร่วมกับผู้ค้าของตน เพื่อลดขยะและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เมื่อปีที่แล้วทางการเซี่ยงไฮ้ได้ริเริ่มโครงการคัดแยกขยะ และรีไซเคิลที่จริงจังที่สุดของประเทศ และมีแผนจะเปิดตัวโครงการนี้ในเมืองอื่น ๆ ด้วย และในปี 2560 รัฐบาลจีนสั่งแบนการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ ซึ่งตัวเองเคยนำเข้าเพื่อรีไซเคิลมานานหลายปี ความเคลื่อนไหวนี้ทำให้เส้นทางขนส่งขยะทั่วโลกเปลี่ยนทิศและขยะจำนวนมากก็ย้ายมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทน