21 มกราคม 2563 อ. เชียงคาน จ. เลย น้ำโขงแห้งในรอบสิบปี ชายหาดทรายขาวสวย ดึงนักท่องเที่ยวพักผ่อน

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/177484

ที่แก่งคุดคู้ อ. เชียงคาน จ. เลย เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแม่น้ำโขง น้ำโขงแห้งไม่เคยปรากฏแบบนี้ก่อนในรอบหลายสิบปี 

นายอดุลย์ ผลคำ ผู้ใหญ่บ้านน้อย ต. เชียงคาน อ. เชียงคาน จ. เลย เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแก่งคุดคู้ไม่สามารถลงเล่นน้ำโขงได้ เพราะระดับน้ำโขงยังสูง เนื่องจากมีการปล่อยน้ำลงมา และมีน้ำไหลตามธรรมชาติ แก่งคุดคู้ก็ไม่มีหาดทราย แต่เรือล่องแม่น้ำโขง ชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำโขง นั้นยังพอมี ในปีนี้ 2563 ตนได้ออกตรวจสอบแม่น้ำโขง แหล่งท่องเที่ยว ชุมชนในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งปี 2563 พบว่า ระดับน้ำโขงปีนี้แห้งอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในรอบหลายสิบปีทีเดียว เช่น ตลิ่ง ชายหาด แม่น้ำโขง และแหล่งท่องเที่ยวหน้าร้อน ช่วงเทศกาลสงกรานต์คือ “แก่งคุดคู้” มีโขดหิน หินสวยงาม หรือหินเบี้ย ลวดลายต่างๆ หลากสีสัน หาดทรายขาวโผล่ขึ้นมาจำนวนมาก มีตะไคร้ สาหร่ายขึ้นมาก เห็นเงาทราย ปลายเดือนมกราคม 2563  น้ำโขงลดลงมาก ส่งผลให้วิถีชีวิต วิถีชุมชนของคนในท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปีนี้ ซึ่งน่าจะมาจากความแห้งแล้ง  ฝนน้อย และการสร้างเขื่อนของ สปป.ลาว และประเทศจีน กระทบไปทุกคนในหมู่บ้าน

ด้าน นายอภินันท์ สุวรรณโค รักษาการนายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า ระดับน้ำโขงช่วงนี้ลดลงมาก ณ วันนี้วัดได้สูง 3.40  เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 12.60 เมตร ส่วนบริเวณจุดอื่นต่ำกว่านี้มาก มีผลกระทบกับชุมชนถือว่ายังปกติทั้งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอเชียงคานยืนยันว่ายังไม่เดือดร้อนสามารถบริการน้ำประปาในพื้นที่ ใน อ. เชียงคานได้เป็นปกติ แต่ระดับน้ำที่แห้งนั้นก็มีผลดีกับการค้า การบริการอาหาร สินค้าที่ระลึก ตามแหล่งท่องเที่ยวเพราะจะมีหาดทรายขาว  นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำโขงคลายร้อนสะดวก และมีความปลอดภัย.