21 มกราคม 2563 สั่งเข้มห้ามเผาไร่อ้อย และพื้นที่เกษตรฝ่าผืนถูกจับจำคุก 7 ปี ปรับ 1 แสน

ที่มา : https://www.banmuang.co.th/news/region/177487

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานสถานการณ์มลพิษ และฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ จ. สระแก้วพุ่งสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 2 หลังมีการระดมหน่วยงานบูรณาการเพื่อฉีดพ่นไอน้ำลดหมอกควันในพื้นที่เมืองอรัญประเทศ จ. สระแก้ว ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังไม่สามารถลดปริมาณฝุ่นละออง และปัญหามลพิษทางอากาศให้ลดลงได้ แต่กลับเพิ่มสูงขึ้น เพราะยังมีการเผาไร่อ้อยและพื้นที่การเกษตรต่อเนื่องทุกวันว่า

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ใน จ. สระแก้วจากเครื่องวัดอากาศช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่า วัดได้ 73 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีส้ม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้มีการรณรงค์ออกไปฉีดพ่นไอน้ำเพื่อลดมลภาวะที่เกิดขึ้น ซึ่งใน จ. สระแก้ว ตอนนี้เรามีมาตรการแจ้งไปยังพื้นที่ตั้งแต่นายอำเภอ ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ควบคุมมลพิษที่เกิดจากการเผาและการก่อสร้าง โดยการเผาเราได้กำชับให้นายอำเภอ เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขอความร่วมมือในการงดการเผาตอซังข้าว และการเผาอ้อยซึ่งเป็นปัญหาหลัก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. สระแก้ว ได้ออกกฎหมายเรื่องของการเผา กรณีมีการเผาและลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า รวมทั้งกฎหมายอาญา หากมีการเผา และเกิดไฟไหม้ลามไปบ้านเรือน หรือทรัพย์สินของชาวบ้าน ถือเป็นความผิดกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท กรณีที่ 2 หากเผาแล้วไปกระทบกระเทือนเรื่องของสุขภาพร่างกายของชาวบ้าน ถือว่าผิดกฎหมาย พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาเช่นกัน

ทั้งนี้ ในส่วนของโรงงานอ้อยฯ ต้องเป็นผู้ตรวจสอบว่า แต่ละวันมีอ้อยที่เข้าโรงงานในแต่ละวันมีอ้อยสดเท่าไหร่ อ้อยไฟไหม้เท่าไหร่ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยมีการหักเงินสำหรับอ้อยไฟไหม้ตันละ 30 บาท แล้วนำเงินดังกล่าวคืนให้กับคนที่ตัดอ้อยสด ซึ่งหากโรงงานมีการซื้ออ้อยไฟไหม้ในอัตราที่เกินกว่าที่คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลกำหนดมาจากส่วนกลาง ก็จะมีการปรับโรงงานในอัตรา 12 บาทต่อตันอ้อย เพื่อนำมาเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาล

ส่วนประเด็นที่ 3 เรื่องการก่อสร้าง ได้กำชับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดูแลการก่อสร้างถนน สะพาน โดยเฉพาะแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว โยธาธิการจังหวัด หรือ อบจ. ที่มีการก่อสร้างต้องดูแลปัญหาฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง ดูแลรดน้ำแก้ปัญหาฝุ่นด้วย

“ปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่ จ. สระแก้ว เราได้มีการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วน พร้อมทั้งฝากไปยังประชาสัมพันธ์จังหวัด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้ามาช่วยกันรณรงค์ ทั้งนี้ ปัญหาเกิดจากมนุษย์ หากจะลดปัญหาต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและเกษตรกรในการลดการเผา ซึ่งหากเกิดปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ อากาศที่ทุกท่านสูดดมอยู่ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่านด้วย โดยขณะนี้ได้เตรียมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำร่างประกาศห้ามเผาในพื้นที่ จ.สระแก้วแล้ว เหมือนกับอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคกลางด้วยเช่นกัน”