21 มกราคม 2563 ประเทศมาเลเซียส่งขยะพลาสติกกลับประเทศต้นทาง

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/862872?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=foreign

นายโย บี หยิน รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของมาเลเซียกล่าวว่า มาเลเซียได้ส่งขยะพลาสติก150 ตู้คอนเทนเนอร์กลับไปยังหลายประเทศ พร้อมทั้งยืนยันว่า การส่งขยะดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้ต่างประเทศทราบว่ามาเลเซียไม่ใช่ที่ทิ้งขยะของโลก

ประเทศที่ถูกส่งขยะกลับได้รวมถึงประเทศฝรั่งเศส อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สเปน และญี่ปุ่น และขยะดังกล่าวมีจำนวน 150 ตู้คอนเทนเนอร์ คิดเป็นน้ำหนัก 3,737 ตัน

ทั้งนี้ ปริมาณขยะจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากประเทศจีนห้ามนำเข้าขยะพลาสติกในปีดังกล่าว และปัจจุบันประเทศมาเลเซีย และประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ พยายามต้านการหลั่งไหลของขยะจากต่างประเทศมายังดินแดนของตน

จากปริมาณขยะทั้งหมด 150 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือ 3,737 เมตริกตัน ที่ประเทศมาเลเซียส่งกลับประเทศต้นทาง มี 43 คอนเทนเนอร์ถูกส่งกลับไปประเทศฝรั่งเศส 42 ตู้ กลับไปสหราชอาณาจักร และ 17 ตู้จะถูกส่งกลับไปประเทศเเคนาดา 10 ตู้ส่งกลับไปประเทศสเปน ส่วนที่เหลือจะถูกส่งไปยัง ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ โปรตุเกส จีน บังคลาเทศ ศรีลังกา และลิทัวเนีย