21 พฤศจิกายน 2565 โรงงาน’พาซาญ่า’ ลดปล่อยก๊าซ-สร้างป่า เดินหน้า Net Zero

ที่มา : https://www.thaipost.net/news-update/267141/

ภาวะโลกร้อนกำลังเป็นมหันตภัยคุกคามการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก หากยังไม่มีการแก้ไข สร้างสมดุล โลกใบนี้จะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สัตว์ป่าและพรรณพืชจะสูญพันธุ์แบบเรียกกลับคืนมาไม่ได้ เวลานี้ภาครัฐและภาคเอกชนเดินหน้าโครงการ Zero Emission ยุติการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และโครงการ Net Zero ปลดปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ หนึ่งในนั้น คือ Satin Textile และ PASAYA (พาซาญ่า)  เป็นบริษัทที่คำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานที่ จ.ราชบุรี มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงานในป่าของ PASAYA ผู้ผลิตและจำหน่ายสิ่งทอ เครื่องนอนและของตกแต่งบ้าน ซึ่งผู้บริหารนำโดย ชเล วุทธานันท์ ประธานกรรมการ บริษัท เท็กซ์ไทล์แกลเลอรี่ จำกัด และรติยา
จันทรเทียร  กรรมการผู้จัดการบริษัท เท็กซ์ไทล์แกลเลอรี่ จำกัด  (PASAYA) พร้อมทีมผู้บริหารรุ่นใหม่ YOUNG GEN ประกาศปฎิญญา“ยุติการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรลุการปลดปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2050”

        ชเล วุทธานันท์ กล่าวว่า  บริษัทจะทำโครงการ Zero Emission  และโครงการ Net Zero  ตั้งแต่ปี 2022 จนถึงวันบรรลุเป้าหมายภายในปี 2050 ปีที่แล้วเราได้เริ่มทำโครงการ  Zero Emission โดยให้องค์การก๊าซเรือนกระจกฯ มาสำรวจและขึ้นทะเบียน carbon footprint ของบริษัทสิ่งทอซาติน ซึ่งได้รับการประเมินว่า เรามีการปลดปล่อยคาร์บอนโดยตรงราว 13,000 ตันต่อปี จากการใช้พลังงานเพื่อการผลิต และการใช้ไฟฟ้าราว 10,000 ตัน/ปี อีก 3,000 ตัน เป็นการปลอดปล่อยโดยอ้อมจากการใช้วัตถุดิบที่ซื้อจากผู้ผลิตอื่น ๆ ดังนั้น จึงตั้งเป้าทำโครงการ Zero Emission ก่อน เพื่อให้การผลิตปราศจากการปลดปล่อยคาร์บอน 10,000 ตัน/ปี โดยการสนับสนุนของ Kbank ทำโครงการพลังงานโซลาร์เซลล์ติดตั้งแผงเสร็จเริ่มใช้งาน เดือน ม.ค. ปี 65  พร้อมกันนี้ เปลี่ยนระบบเตาไอน้ำจากการเผาถ่านหินเป็นระบบ Once Through หรือ “เปิดปุ๊บติดปั๊บ” ใช้ก๊าซ LPG ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเท่าตัวในการให้ความร้อนสำหรับงานฟอกย้อม เริ่มใช้ เดือน ก.ค. ที่ผ่านมา