21 ธันวาคม 2563 รัฐฟลอริดาเล็งเพิ่มงูหลามในเมนูอาหาร หวังควบคุมสายพันธุ์รุกราน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/home/news/foreign/1998517

คณะกรรมการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าและปลารัฐฟลอริดา ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขรัฐฟลอริดา ตรวจสอบระดับสารปรอทในตัวงูหลาม เพื่อหาว่ามันปลอดภัยพอที่จะใช้เป็นอาหารได้หรือไม่ ซึ่งหากปลอดภัยพอ งูพันธ์ุนี้ก็อาจไปอยู่ในเมนูของร้านอาหารต่างๆ ทั่วรัฐ งูหลาม (Burmese pythons) พบได้ทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้ของรัฐฟลอริดา แต่มันไม่ได้เป็นสายพันธ์ุท้องถิ่น โดยมันถูกนำเข้ามาในเอเวอร์เกลดส์ ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มนำ้เขตร้อนในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ เพื่อเป็นสัตว์เลี้ยง ก่อนที่มันจะหลุด หรือถูกปล่อยไป และขยายพันธ์ุเพิ่มขึ้นเรื่อยมา จนทำให้มันกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรงสำหรับสัตว์ท้องถิ่นในภูมิภาค

การรุกรานของงูหลาม ทำให้คณะกรรมการอนุรักษ์ฯ กับสำนักงานจัดการน้ำฟลอริดาใต้ ก่อตั้งโครงการ Python Elimination Program ให้อาสาสมัครช่วยกำจัดงูหลาม โดยจนถึงตอนนี้มีงูหลามถูกกำจัดไปมากกว่า ๖,๐๐๐ แล้ว ขณะที่การตรวจสอบสารปรอทก็ใช้ซากงูหลามจากโครงการนี้ในการวิจัย ทั้งนี้ สารปรอทเป็นสารที่มีอยู่ในธรรมชาติ รวมทั้งในเอเวอร์เกลดส์ โดยมักจะสะสมอยู่ในสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติ เช่น งูหลาม โดยนางซูซาน นีล โฆษกของคณะกรรมการอนุรักษ์ฯ ระบุว่า เป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้คือ การพัฒนาและแบ่งปันคำแนะนำเรื่องการบริโภคงูหลามในรัฐฟลอริดาใต้ เพื่อแจ้งให้สังคมได้รับรู้ โดยเธอหวังว่าชาวฟลอริดาจะสามารถกินงูชนิดนี้เพื่อช่วยควบคุมประชากรของมัน