21 ธันวาคม 2563 ตั้งกรรมการฯ กฎหมายชุดใหม่ต้านค้าสัตว์ และพืชป่า

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/1998605

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย (Thailand Wildlife Enforcement Network : Thailand WEN) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการแต่งตั้งแทนคณะกรรมการชุดเก่า ที่แต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อให้เหมาะสมกับปัจจุบัน สำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการฯ อาทิ กำหนดและควบคุมนโยบาย ยุทธศาสตร์ และปฏิบัติการด้านการป้องกัน และปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่า และพืชป่าของประเทศไทยให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุสัญญาไซเตส เป็นต้น ที่ประชุมยังรับทราบการจัดตั้งสำนักงานต่อต้านการค้าสัตว์ป่า และพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศไทย และผลการดำเนินงานโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade focusing on Ivory Rhino Horn Tiger and Pangolins in Thailand (โครงการ GEF-6) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ คือ ลดปัญหาการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย โดยเน้นที่ประเด็นของงาช้าง นอแรด เสือ และลิ่น รวมทั้งมุ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคสัตว์ป่าในกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content