21 ธันวาคม 2562 ‘แม่น้ำบางขาม’ ลพบุรี ระดับน้ำต่ำสุดในรอบ 10 ปี ผู้เลี้ยงปลากระชัง 120 รายขาดทุนย่อยยับ

ที่มา : https://www.naewna.com/local/461634

21 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ภัยแล้งในเขตอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณน้ำในแม่น้ำบางขาม ระดับน้ำต่ำสุดในรอบ 10 ปี ปริมาณน้ำตลอดสายมีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละ 10 ของลำน้ำ ซึ่งแม่น้ำสายนี้เป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ ที่ใช้หล่อเลี้ยงในพื้นที่ 5 ตำบลของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

โดยตลอดสัปดาห์ ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จนมีสภาพแห้งขอด และตื้นเขิน โดยมีบางช่วงแห้งจนเห็นเนินดินโผล่ขึ้นมากลางแม่น้ำอย่างชัดเจน จนส่งผลกระทบโดยตรง ต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ทำการประมงตลอดสายน้ำ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงปลาในกระชัง หมู่ที่ 7 ตำบลมหาสอน และ หมู่ที่ 9 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี กว่า 120 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก เนื่องจากระดับน้ำ ในแม่น้ำบางขามในขณะนี้ ได้ลดระดับอย่างรวดเร็ว และเริ่มแห้งขอด ส่งผลให้กระชังเลี้ยงปลาของเกษตรกรเกยตื้น ทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังทนอากาศร้อนไม่ไหว มีอาการน๊อกน้ำ เนื่องจากน้ำไม่ไหลเวียน ออกซิเจนในน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้บางกระชัง มีปลาตายแบบยกกระชัง ส่วนปลาที่ยังไม่ตาย ส่วนใหญ่ปลายังไม่โตเต็มไว ยังไม่ได้ขนาดและน้ำหนักตามที่ตลาดรับซื้อต้องการ จึงยังไม่มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อ และยากต่อการนำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาด จนทำให้เกษตรกรที่เลี้ยงปลากระชังทั้งหมด ต่างพากันขาดทุนย่อยยับ

ทางด้าน นางสาวอุไร เท้งนาวี กำนันตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ในแม่น้ำบางขาม กล่าวว่า….ภัยแล้งในปีนี้มาเร็วกว่าทุกปี  จนส่งผลให้น้ำในแม่น้ำบางขาม ลดลงอย่างรวดเร็ว กระชังเลี้ยงปลาหลายรายต่างพากันเกยตื้น จนทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังปรับตัวไม่ทันทนอากาศร้อนไม่ไหวลอยตายยกกระชัง โดยเฉพาะ ปลาทับทิม ปลานิล ปลาเทโพ เกษตรกรบางรายพยายามที่จะจับไปขาย เพื่อเรียกทุนคืนบ้าง แต่ก็ไม่ทันเนื่องจากต้องรอคิวกับแม่ค้าที่จะมาซื้อปลา จนทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ในกระชังละประมาณ 500 ถึง 600 ตัวต้องร้อนตายทั้งหมด เนื่องจากน้ำมีน้อยมาก บางกระชังก็จมอยู่ใต้โคลนจึงขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งปล่อยน้ำมาช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่กำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน