21 ธันวาคม 2562 ภัยแล้งวิกฤต! เร่งสูบน้ำช่วยชาวนาก่อนแห้งขอด

ที่มา : https://tna.mcot.net/view/Xui1gVN

ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมไหลผ่านอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เริ่มทวีความรุนแรง เกษตรกรเร่งสูบน้ำเข้านา ก่อนแห้งขอด

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร เริ่มทวีความรุนแรง ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับระดับท่อสูบน้ำให้ต่ำลง เพื่อให้เกษตรกรสามารถสูบน้ำไปใช้เพาะปลูกข้าวได้ ซึ่งขณะนี้ในพื้นที่มีการทำนาปรังกว่า 30,000 ไร่ อยู่ในช่วงกำลังเจริญเติบโตและต้องการน้ำไปหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ  

สำหรับพื้นที่ลุ่มแม่น้ำยม สามารถทำนาปลูกข้าวได้เฉพาะช่วงฤดูกาลนาปรังเท่านั้น เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำหลาก รวมถึงได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงทำให้ไม่สามารถทำนาเพาะปลูกข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้หลักให้กับชาวนาได้