21 ตุลาคม 2565 งานวิจัยใหม่เผย ขั้วโลกเหนือร้อนขึ้นอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์โรคระบาด

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/tech/128322/

ทีมนักวิจัยศึกษาชั้นดินและตะกอนในทะเลสาบบริเวณเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล โดยใช้อัลกอริธึมของคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ดีเอ็นเอ (DNA) และ (RNA)

  โดยได้ข้อสรุปว่า ความเสี่ยงของการแพร่ระบาด เพิ่มขึ้นตามอัตราการไหลบ่าของธารน้ำแข็ง ที่ละลาย ซึ่งเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่อาจเปลี่ยนช่วงสายพันธุ์ของพาหะนำโรค และพาไวรัสที่มีความสามารถในการแพร่ระบาดขึ้นไปทางเหนือ เขตอาร์กติกเหนืออาจกลายเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่

  ภัยคุกคามใหม่จากโรคระบาดที่อาจอุบัติใหม่ เป็นการย้ำเตือนว่า มนุษย์อาจจำเป็นต้องจัดการภาวะโลกร้อนโดยเร็ว