21 ตุลาคม 2564 “กบอกหนามน่าน” กบสายพันธุ์ใหม่ ในเขตอุทยานฯ ดอยภูคา จ.น่าน

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000104211

นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่) เปิดเผยว่า อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้ร่วมทำการศึกษาวิจัยความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของไทย หรือ “Species diversity assessment of amphibians on north-west Thailand” นำโดย ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยพะเยา

จากการศึกษาวิจัยดังกล่าว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ได้ค้นพบ กบชนิดใหม่ที่มีการรายงานการกระจายพันธุ์เข้ามาในเขตพื้นที่ประเทศไทยอีก 1 ชนิด คือ กบอกหนามน่าน (Quasipaa veucospinosa) ซึ่งเป็นกบขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายคางคก และคล้ายกับเพื่อนร่วมสกุล ที่พบในแถบภาคตะวันออก คือ กบอกหนามจันทบูร (Quasipaa fasciculispina) แต่มีหลายอย่างที่แตกต่างกันชัดเจน โดยนำไปเผยแพร่ลงในวารสาร BiodiversityData Journey เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

ซึ่งในการค้นพบดังกล่าว มีส่วนสำคัญต่อการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกบ ถือเป็นองค์ความรู้ด้านการศึกษา ถึงความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ และระบบนิเวศในพื้นที่ ทำให้ได้มีการศึกษาพันธุกรรมสัตว์ใหม่ๆ ซึ่งมีประโยชน์ต่องานวิจัยของไทย และจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป