21 กุมภาพันธ์ 2565 ลานจอดรถสนามบินปักกิ่งเริ่มผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ปีละ 3 ล้านกิโลวัตต์

ที่มา: https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6899401

ท่าอากาศยานนานาชาติปักกิ่ง ต้าซิง ในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เปิดใช้งานโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนลานจอดรถซึ่งคาดว่า จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารายปีสูงกว่า 3 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง อาคารจอดรถสองหลังของท่าอากาศยานปักกิ่ง ต้าซิง มีพื้นที่รวมราว 2.5 แสนตารางเมตร และหลังคาขนาดราว 18,000 ตารางเมตร ถูกคลุมด้วยโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบฟิลม์บาง โครงการดังกล่าวถูกออกแบบให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นก่อสร้างตั้งแต่เดือน ก.ย. 2561 คาดว่า แต่ละปีจะช่วยลดการใช้ถ่านหินมาตรฐาน 1,080 ตัน และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 3,040 ตัน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ของลานจอดรถจะผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยรายปีมากกว่า 3 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นราวร้อยละ 17 ของการใช้ไฟฟ้ารายปีของอาคาร และประหยัดต้นทุนรายปีราว 2 ล้านหยวน (ราว 10 ล้านบาท) ทั้งนี้ ท่าอากาศยานปักกิ่ง ต้าซิง ถูกออกแบบมาแบ่งเบาความหนาแน่นจากท่าอากาศยานนานาชาตินครหลวงปักกิ่งตั้งอยู่บนจุดตัดระหว่างเขตต้าซิงของปักกิ่ง และเมืองหลางฟางของมณฑลเหอเป่ย