21 กันยายน 2565 เร่งฟื้นฟูคลองหัวลำโพง ขยะเยอะ-น้ำเน่า เล็งทำเป็นต้นแบบ ก่อนขยายผลทั่วกรุงฯ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_7275664

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 65 ที่หน่วยเก็บขยะทางน้ำคลองหัวลำโพง เขตคลองเตย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฟื้นฟูคลองหัวลำโพง ตามโครงการนำร่องเนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติ นายชัชชาติกล่าวว่า หลายเดือนที่ผ่านมาได้ไปพูดคุยกับสภาอุตสาหกรรม จึงคิดว่าเรื่องคูคลองเป็นเรื่องสำคัญของกรุงเทพฯ และเลือกต้นแบบในการทำให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง และนำไปขยายผลต่อได้ สาเหตุที่เลือกคลองหัวลำโพง เนื่องจากต้นทางมีตลาดใหญ่ และสองฝั่งคลองมีบ้านเรือนจำนวนมาก และมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลลงคลองโดยตรง ซึ่งมีความร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้ว โดยคุณภาพน้ำในคลองหัวลำโพง วัดค่า FCB หรือค่าความสกปรกที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากสิ่งปฏิกูล และค่าบีโอดี (BOD; Biological Oxygen Demand) หรือการหาปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการหายใจ ทั้ง 2 ค่าสูงกว่าเกณฑ์ปกติสำหรับการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ำประเภทที่ 3