21 กันยายน 2565 อายิโนะโมะโต๊ะ ชู “โรงงานกำแพงเพชร” ต้นแบบโรงงานสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่มา : https://www.komchadluek.net/news/economic/530498

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ขับเคลื่อนยุทธศาสต์ลดโลกร้อน ทุ่มทุนกว่า 1,500 ล้านบาท ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมจากชีวมวล เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ลดการใช้กระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่โรงงานกำแพงเพชรซึ่งเป็นฐานการผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ และวัตถุปรุงแต่งรสอาหารไรโบนิวคลีโอไทด์ อายิไทด์ ไอพลัสจี นำร่องต้นแบบโรงงานสีเขียว (Eco-greenest friendly factory) ของกลุ่มบริษัทในประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทุ่มเทเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% พร้อมมุ่งสู่ ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง เช่น เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล การติดตั้ง Solar Rooftop บนพื้นที่หลังคาอาคารโรงงาน ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ถึง 130,000 ตันต่อปี