21 กันยายน 2565 ป่าไม้ชู ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ท่องเที่ยวเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3572897

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 65 นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชน บริเวณจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง โดยมีนายสรธร เพชรแก้วเพชร ผอ.ส่วนจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้นายสุรชัยกล่าวว่า ขอให้เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งการฝึกเจ้าหน้าที่ให้สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้หลายภาษา การให้ความรู้ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะในพื้นที่ และได้เน้นย้ำถึงการเตรียมพร้อมในการดูแลความปลอดภัย การช่วยเหลือนักท่องเที่ยว สำหรับทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นป่านันทนาการ (Recreational Forest) หรือแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมุ่งเน้นใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปใช้ประโยชน์ที่กรมป่าไม้จัดตั้งขึ้นอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา มีจุดเด่น คือ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอกที่สามารถชมทะเลหมอกได้ตลอดทั้งปี และมีสกายวอร์ก พื้นผิวกระจกใส สำหรับเดินชมทะเลหมอก สามารถชมทิวทัศน์ได้รอบทิศทางแบบ 360 องศา