21 กันยายน 2564 เปิดผังจุดลอบทิ้ง-ล้างกากขยะพิษลพบุรีลงลำห้วยปู

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/308046

นายนรภัทร สุดประเสริฐ ผ้ำนวยการสำนักงานสิ่งแวคล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) กล่าวว่า จากการขยายผลการสอบสวนโดยหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 7 พร้อมด้วยทสจ.ลพบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง กำนันตำบลพัฒนานิคม และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เข้าร่วมตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้กระทำความผิดนำกากอุตสาหกรรมจากบ่อดิน โฉนดเลขที่ 29907 ต.ดีลัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษนำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ไปตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรีเก็บตัวอย่างกากอุตสาหกรรมไปตรวจสอบ และหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 7 เก็บตัวอย่างน้ำประปาบาดาล น้ำในลำรางสาธารณะ และน้ำในห้วยปู ไปตรวจสอบการปนเปื้อนของกากอุดสาหกรรมในสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธงอายัดกากอุตสาหกรรมและรถแบคโฮตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแจ้งให้นายสุเทพ ขวัญตา ทำการปีดลำรางสาธารณะในส่วนของดันน้ำ และปลายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลชะล้างกากอุตสาหกรรมลงหัวยปู หลังการตรวจสอบสำนักงานอุดสาหกรรมจังหวัดลพบุรีลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจกูธรพัฒนานิคมแล้ว กากของเสียอันตรายที่พบในพื้นที่บ้านดีลัง จ.ลพบุรี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่า จากการตรวจสอบพื้นที่พบถังบรรจุกากของเสียและร่องรอยการเปิดฝาถังและบีบอัดเพื่อนำไปจำหน่าย โดยเป็นถังเหล็กขนาด 200 ลิตร 360 ถัง และถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร 40 ถัง รวมปริมาตรของเสียประมาณ 80,000 ลิตร

นอกจากนี้ ยังพบฉลากแสดงข้อมูลบ่งชี้ชนิดของสารเคมีต่างๆ เช่น โทลูอีน เมทิลเอทิลคีโตน บิวทิล อะซิเตท และสี ซึ่งบ่งชี้เป็นอันตรายมีพิษกัดกร่อน และไวไฟ ซึ่งสอดคล้องกับจากการสุ่มเก็บตัวอย่างกากของเสีย 7 ตัวอย่างพบว่า มีค่า pH ระหว่าง 7-13 ค่าไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่าย ระหว่าง 0-838 ppm ทั้งนี้ สันนิษฐานได้ว่าของเสียดังกล่าวเป็นของเสียจากการประกอบกิจการโรงงาน อาทิ ตัวทำละลาย สี กาว และต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อป้องกันการปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำใต้ดิน