21 กันยายน 2563 ชาวบ้านเฮ พายุโนอึลช่วยเขื่อนน้ำเพิ่มมีน้ำใช้หน้าแล้ง

ที่มา:

พายุโนอึลทำให้เกิดฝนตกติดต่อกันมาถึง ๓ วัน เป็นผลดีต่อชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ อ. วังน้ำเขียวอย่างมาก เนื่องจาก อ. วังน้ำเขียวเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงเกษตร เกษตรกรจะมีน้ำไว้ใช้ทั้งปี ขณะเดียวกันแหล่งท่องเที่ยว เช่น แก่งมะค่า และธารท่าลี่ ต. อุดมทรัพย์มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้หลังจากที่พายุโนอึลผ่านไปแล้วปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำ และแหล่งเก็บกักน้ำต่างๆ ในพื้นที่ได้รับอานิสงส์มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้น โดยอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เช่น อ่างเก็บน้ำลำเชียงสา ต. อุดมทรัพย์ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ๖.๔๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๘๖.๓๒ อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น อยู่ ๖.๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๑๐๖.๗๕ ซึ่งล้นสปิลเวย์เกินระดับความจุกักเก็บ นอกจากนี้ ยังมีอ่างเก็บน้ำห้วยกระบอก ต. ไทยสามัคคีที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ส่งผลดีต่อเกษตรกรมีน้ำทำการเกษตร ขณะที่ชาวบ้านมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภค บริเวณฝายน้ำล้นพัฒนาชนบทห้วยกระบอกพบว่า น้ำล้นฝาย และเอ่อเข้าท่วมพื้นที่เกษตรใกล้เคียง โดยมวลน้ำส่วนหนึ่งซึ่งคาดว่า เป็นทั้งน้ำฝนและน้ำป่าไหลหลากท่วมเส้นทางสัญจรในหมู่บ้าน รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้