21 กรกฎาคม 2565 ใกล้ล้นขยะเกาะล้าน เมืองพัทยาเร่งร่างสัญญา​ก่อสร้างเตาเผาให้ดำเนินการทันในปี 66

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000068978

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65 นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เผยถึงปัญหาขยะบนเกาะล้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาว่าเกาะล้านมีขยะที่รอการเผาทำลายซึ่งถูกกองอยู่ในชั้นใต้ดินประมาณ 5 หมื่นตัน โดยมีแผ่น HDPE ปิดอยู่จำนวน 2 กอง เพื่อไม่ให้มีกลิ่น รวมทั้งยังได้ฉีดน้ำยาเพื่อดับกลิ่นในพื้นที่บ่อขยะเพื่อรักษา​ภาพลักษณ์​ด้านการท่องเที่ยว ทำให้การบริหารจัดการในระยะนี้ คือ เมืองพัทยาจะต้องเร่งร่างสัญญาดำเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะให้ได้ในปี 2566 เนื่องจากบ่อขยะเกาะล้านจะสามารถรองรับขยะได้อีกประมาณ 2 ปีเท่านั้น แต่ส่วนที่มีปัญหาคือเรื่องของสัญญาเตาเผาขยะ ที่มีการออกแบบก่อสร้างในลักษณะ​ที่มี 2 เตาเผา และมีขีดความสามารถในการเผาที่เตาละ 25 ตันต่อวัน ขณะนี้เมืองพัทยาอยู่ระหว่างการร่างสัญญาเพื่อให้กฤษฎีกาตีความว่าสัญญาการก่อสร้างเตาเผาขยะที่กำลังจะเกิดขึ้นครอบคลุมเพียงใด และเมืองพัทยาจะได้ประโยชน์สูงสุดหรือไม่