21 กรกฎาคม 2565 ญี่ปุ่นเดินหน้า เตรียมใช้มูลวัวผลิตไฟฟ้า ปั่นไฟสะอาดด้วยขยะอินทรีย์

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/tech/119785

ปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานโลกที่เพิ่มขึ้น หลายประเทศเริ่มมองหาวิธีการสร้างพลังงานใหม่ ๆ ล่าสุดบริษัทในประเทศญี่ปุ่นออกไอเดียจับมือกับบริษัทผู้พัฒนาด้านพลังงานในแคนาดาหยิบเอาขยะในฟาร์มอย่าง “มูลวัว” มาสร้างประโยชน์ ด้วยการสร้างโรงงานก๊าซชีวภาพที่ใช้มูลวัวเพื่อผลิตไฟฟ้าทดแทน โรงงานที่ใช้มูลวัวแห่งนี้จะผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลวัวที่ย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจนจากฟาร์มในจังหวัดโอกายามะ ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์ได้ประมาณ 13,500 ตัน หรือเทียบเท่ากับการลดใช้รถยนต์บนท้องถนนประมาณ 2,900 คันต่อปี โดยแต่ละวันโรงงานจะย่อยสลายมูลวัว 250 ตัน ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นก๊าซชีวภาพสำหรับเป็นเชื้อเพลิงให้ระบบเครื่องกำเนิดความร้อนพลังงานร่วม (CHP) และจะผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนได้ประมาณ 1.2 เมกะวัตต์ เพียงพอที่จะจ่ายไฟได้ประมาณ 2,200 บ้านต่อปี ซึ่งโรงงานพลังงานชีวภาพแห่งใหม่นี้ไม่เพียงแต่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากมูลสัตว์เท่านั้น แต่ยังช่วยลดความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas (LNG) ในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย โดยโรงงานแห่งนี้จะสร้างขึ้นในเมืองโอกายามะ ในประเทศญี่ปุ่น สำหรับบริษัทโทโย เอเนอร์จี โซลูชัน (Toyo Energy Solution Co,) และตั้งเป้าจะผลักดันเพื่อเข้าสู่เป้าหมายระดับประเทศที่จะปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 นี้