คลังเก็บรายเดือน

September 2022

ข้าวอินทรีย์กับวิถีการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้หวนกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงาน

ประกาศราคากลาง โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมฯ

ประกาศราคากลาง โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมฯDownload

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมฯ

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรมฯDownload

ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

ประกาศราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยDownload

สผ. และความก้าวหน้า Article 6 ของความตกลงปารีสในงาน Sustainability Expo

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 16.00 - 17.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอในหัวข้อ

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยDownload

สผ.หนุนเงินกู้และเงินอุดหนุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ

สผ. เตรียมขับเคลื่อนปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปี 2566

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน

อาหาร: อดีต | ปัจจุบัน | อนาคต

มนุษย์เริ่มต้นจากการ “กินเพื่ออยู่” เพื่อให้มีพลังงานมากพอที่จะออกไปล่าสัตว์และหาอาหารไว้กินในมื้อต่อไป ก่อนที่จะเริ่มรู้จักการทำเกษตร เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์

30 กันยายน 2565 คลื่นลมแรงซัดขยะกลางทะเลเกยหาดพัทยาเป็นระยะทางยาวกว่า 2 กม.

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000093852 เมื่อช่วงคืนวันที่ 29 ก.ย. 65 บริเวณชายหาดพัทยายาวไปจนถึงบริเวณถนนพัทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีเศษสิ่งปฏิกูล