คลังเก็บรายเดือน

August 2022

สผ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2565 

สผ.โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10

สผ. และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ GIZ ศึกษาโครงการ “การศึกษาและประเมินผลกระทบของนโยบายมาตรการปรับราคาคาร์บอน ก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ศึกษาโครงการ “การศึกษาและประเมินผลกระทบ

31 สิงหาคม 2565 Great Wrap พลาสติกชีวภาพฟิล์มถนอมอาหารจากเปลือกมันฝรั่ง

ที่มา : https://www.tnnthailand.com/news/tech/123627 บริษัทเอกชนในประเทศออสเตรเลียพัฒนาฟิล์ม Great Wrap พลาสติกชีวภาพฟิล์มถนอมอาหารจากเปลือกมันฝรั่งทางเลือกใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

31 สิงหาคม 2565 อพท.8 ชูโมเดล BCG ปั้น 4 ชุมชนทะเลตะวันตก “ป่าเด็ง แก่งกระจาน” ต้นแบบจัดการขยะยั่งยืน

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000083305 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 8 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

31 สิงหาคม 2565 ชาวประมงเจอโลมาอิรวดี ลอยตายกลางทะเล เร่งส่งพิสูจน์หาสาเหตุ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7239300 นายประเสริฐ แสงเมฆ ประธานกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านบางกะเฌอ ริมหาดแม่รำพึง ม.9 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง พบซากปลาโลมาอิรวดี

31 สิงหาคม 2565 ยึดคืนเรียบ! นายทุนถางป่าสงวนฯ เชียงราย

ที่มา : https://mgronline.com/local/detail/9650000083334 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว จ.เชียงราย มอบหมายให้นายอนุรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ ปลัดอำเภอ

31 สิงหาคม 2565 ชาวบ้านคัดค้านสร้างโรงงานสารพิษ

ที่มา : https://www.khaosod.co.th/around-thailand/news_7238819 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 ที่ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ได้มีประชาชนจำนวนกว่า 500 คน รวมตัวกันที่ศาลาประชาชม อ.สระโบสถ์ ร่วมรับฟังประชามติ

สผ.ร่วมเป็นวิทยากร “หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 8” วพม. 8

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 สถาบันวิทยาการพลังงาน ได้จัดการอบรม “หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่น 8 ” ณ The Synergy hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

สผ. สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้กำหนดจัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม