คลังเก็บรายเดือน

June 2022

สผ. ร่วมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Innovation Roadmap for Industrial Decarbonization”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับบริษัท

การประชุมเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับองค์กรภาคธุรกิจไทย

"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ)

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 6/2565

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

30 มิถุนายน 2565 แผ่นดินเขย่าเมียนมาต่อเนื่อง 49 ครั้ง แรงสุด 5.4 แรงสะเทือนมาถึงฝั่งไทย

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/north/2432691 เหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีการรับรู้แรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ใน จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน เช่น ที่บ้านน้ำจำ ต.โป่งผา

30 มิถุนายน 2565 ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่คลองสำโรง ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำเสียลงสู่ทะเลสาบสงขลา

ที่มา : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220629182002647 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 65 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่คลองสำโรง

30 มิถุนายน 2565 นายทุนรุกป่าชายเลน 300 ไร่ ริมทะเลสาบสงขลา

ที่มา : https://news.ch7.com/detail/579622 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ 9

30 มิถุนายน 2565 กรมอุทยานฯ ติดตั้ง GPS Collar ติดตามตัว ‘สีดอหนุ่ม’ หลังออกนอกพื้นที่รบกวนประชาชน

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3427619 นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัม

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัม สำหรับดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ

สผ. ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนเป้าหมาย “MISSION 2023”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022