คลังเก็บรายเดือน

October 2021

พิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP…

พิธีเปิดการประชุม COP 26/CMP 16/CMA 3 มีขึ้นเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ Scottish Events Campus เมืองกลาสโกว์ สก็อตแลนด์

สผ.เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
LinksLinks2