คลังเก็บรายเดือน

February 2021

รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของ สผ. ในพื้นที่เมืองเก่าตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ ณ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายวราวุธ ศิลปอาชา

รมว.ทส. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดระนอง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์