20 เมษายน 2564 เขื่อนยักษ์จีนอีกแห่ง ฝั่งเสฉวน แจ้งเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเต็มพิกัด ๑ ก.ค.

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/around-the-world-news/news_6347387

หน่วยผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ๔ หน่วยสุดท้ายของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำอูตงเต๋อ ที่ตั้งอยู่ระหว่าง อ.ลู่เชวี่ยน มณฑลยูนนาน และ อ.ฮุ่ยตง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน มีกำหนดเปิดดำเนินงานเต็มรูปแบบภายในวันที่ ๑ ก.ค. ๖๔ นี้ สถานีดังกล่าวจะกลายเป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดที่ใหญ่อันดับ ๔ ของประเทศจีน และอันดับ ๗  ของโลกเมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้น ขณะที่ตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนประกอบส่วนสุดท้าย สถานีไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือน ธ.ค. ๒๐๑๕ โดยหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังน้ำชุดแรกเริ่มผลิตไฟฟ้าในเดือน มิ.ย. ๒๐๒๐ ปัจจุบันมีหน่วยไฟฟ้าพลังน้ำอยู่ระหว่างดำเนินการทั้งหมด ๘ หน่วย ส่วนกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดของสถานีรวมอยู่ที่ ๑๐.๒ ล้านกิโลวัตต์

หวัง จินเทา หัวหน้าโรงไฟฟ้าอูตงเต๋อ สังกัดบริษัท ไชน่า ธรี กอร์เจส คอร์เปอเรชัน (CTG) กล่าวว่า ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญของสถานีฯ บรรลุหรือสูงกว่ามาตรฐานระดับชาติ นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินงาน หวังให้รายละเอียดด้วยว่า สถานีผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว ๒.๐๒ หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เมื่อนับถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่๑๘ เม.ย. เป็นปริมาณที่ทดแทนถ่านหินมาตรฐานประมาณ ๖.๒๗ ล้านตัน รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ประมาณ ๑๕.๖๘  ล้านตัน และ ๕๓,๐๐๐ ตันตามลำดับ ทั้งนี้ สถานีไฟฟ้าพลังน้ำอูตงเต๋อ ทอดยาวข้ามแม่น้ำจินซา บริเวณตอนบนของแม่น้ำแยงซี เป็นโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสำคัญที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของแถบเศรษฐกิจแม่น้ำแยงซี