20 เมษายน 2564 วราวุธสั่งอนุรักษ์เกาะเจมส์บอนด์ เร่งสำรวจ หวั่นพังทลาย

ที่มา: https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9640000037196

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่า การพังทลายของแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา จึงมีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และไม่อยากให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างทางธรณีที่มีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินการสำรวจอย่างเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ต่อไป การอนุรักษ์เขาตาปู เป็นการสู้กับธรรมชาติ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ในปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลกระทบต่อสภาพทางธรณีวิทยา และอุทยานแห่งชาติหลายแห่ง ต้องศึกษาอย่างจริงจัง เพื่ออนุรักษ์เขาตาปู และการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการดำเนินงานด้านธรณีวิทยาของประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังสั่งการให้เร่งสำรวจแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญของประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการพังทลาย

เขาตาปู เป็นอัตลักษณ์ที่สวยงาม และมีความโดดเด่นทางธรณีวิทยาแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีรูปร่างคล้าย ตะปู เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญของ จ.พังงา และของประเทศไทย หลายคนรู้จักในนามเกาะเจมส์บอนด์ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ปัจจุบันโครงสร้างธรณีวิทยาของเขาตาปูมีเสถียรภาพที่เสี่ยงต่อการพังทลายจากหินร่วง การสำรวจเขาตาปู เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการพังทลาย ใช้วิธีการสำรวจธรณีเทคนิค – ธรณีวิศวกรรม (การวัดรอยแตก คำนวณอัตราการกัดเซาะ โดยเครื่อง 3D Scanner) การสำรวจธรณีฟิสิกส์ และธรณีวิทยาโครงสร้างพื้นผิวท้องทะเล โดยเครื่องวัดคลื่นไหวสะเทือน (marine seismic) หยั่งน้ำลึก (echo sounder) และการสำรวจด้านอุทกศาสตร์ เพื่อวัดทิศทางการไหลของกระแสน้ำและความสูงคลื่น แนวทางการอนุรักษ์จากการประเมินในเบื้องต้น อาจเป็นการเสริมความแข็งแรง เพิ่มเสถียรภาพของฐานราก โดยไม่ให้เสียทัศนียภาพ การใช้หลักเทคนิควิศวกรรมฐานราก ลดความรุนแรงของคลื่นที่จะเข้าปะทะหรือส่งผลต่อฐานราก ทั้งนี้ การดำเนินการจะเป็นแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังติดตามการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต