20 เมษายน 2564 ประเทศสิงคโปร์ออกแบบฟองน้ำย่อยสลายได้ ใช้จัดการสารปนเปื้อนในน้ำ

ที่มา: https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2072428

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ในประเทศสิงคโปร์เผยว่า ออกแบบฟองน้ำที่อาจเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับจัดการกับน้ำมันรั่วไหลในทะเล ฟองน้ำดังกล่าวทำมาจากเกสรดอกทานตะวัน เนื่องจากเป็นเมล็ดเกสรที่มีความแข็งเป็นพิเศษ ทำให้กลายเป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายเจลที่ยืดหยุ่น โดยผ่านกระบวนการทางเคมีที่คล้ายกับการทำสบู่ทั่วไป ฟองน้ำถูกออกแบบให้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ซม. การเคลือบของกรดไขมันธรรมชาติบนฟองน้ำ ทำให้มีความสามารถไล่น้ำ และดูดซับน้ำมันไว้ นักวิทยาศาสตร์ทดลองใช้ฟองน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. สูง ๕ มม. มาดูดซับน้ำมันเครื่องจากตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมัน พบฟองน้ำดูดซับน้ำมันเครื่องได้ในเวลาไม่ถึง ๒ นาที ที่สำคัญฟองน้ำชนิดนี้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากจะดูดซับน้ำมันแล้วก็ยังดูดซับตัวทำละลายอินทรีย์อื่น ๆ ได้เช่นกัน