20 เมษายน 2563 อ่างเก็บน้ำหนองกกแห้งขอดไม่เหลือน้ำให้ชาวบ้านใช้

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_652363/

อ่างเก็บน้ำหนองกก อ. โนนไทย จ. นครราชสีมาปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำฯ ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ชาวบ้านได้ ทำให้ชาวบ้านใน ๔ หมู่บ้านของ อ. โนนไทย และพระทองคำได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะภาคการเกษตรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ซึ่งอ่างเก็บน้ำหนองกก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เก็บกักน้ำได้ประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้าน ๒ อำเภอ ใช้ร่วมกัน ได้แก่ อ. โนนไทย และ อ. พระทองคำ แต่ช่วงปี ๒๕๖๒ พื้นที่ อ. โนนไทยมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเลย ทำให้ในปีนี้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำหนองกกแห้งขอดจนหมด ใช้การไม่ได้ ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ จึงวอนให้หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือชาวบ้านด่วน

վ: Make money42 Make money41 Make money40 Make money39 Make money38 Make money37 Make money36 Make money35 Make money34 Make money33 Make money32 Make money31 Make money30 Make money29 Make money28 Make money27 Make money26 Make money25 Make money24 Make money23 Make money22 Make money21 Make money20 Make money19 Make money18 Make money17 Make money16 Make money15 Make money14 Make money13 Make money12 Make money11