20 เมษายน 2563 อ่างเก็บน้ำหนองกกแห้งขอดไม่เหลือน้ำให้ชาวบ้านใช้

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_652363/

อ่างเก็บน้ำหนองกก อ. โนนไทย จ. นครราชสีมาปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำฯ ไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำ เพื่อจ่ายน้ำให้แก่ชาวบ้านได้ ทำให้ชาวบ้านใน ๔ หมู่บ้านของ อ. โนนไทย และพระทองคำได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะภาคการเกษตรไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ซึ่งอ่างเก็บน้ำหนองกก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เก็บกักน้ำได้ประมาณ ๒,๙๐๐,๐๐๐ลูกบาศก์เมตร เป็นอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้าน ๒ อำเภอ ใช้ร่วมกัน ได้แก่ อ. โนนไทย และ อ. พระทองคำ แต่ช่วงปี ๒๕๖๒ พื้นที่ อ. โนนไทยมีปริมาณน้ำฝนตกลงมาน้อยมาก ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเลย ทำให้ในปีนี้ปริมาณน้ำภายในอ่างเก็บน้ำหนองกกแห้งขอดจนหมด ใช้การไม่ได้ ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ท้ายอ่างเก็บน้ำ เริ่มขาดแคลนน้ำใช้ จึงวอนให้หน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือชาวบ้านด่วน