20 เมษายน 2563 พายุถล่ม จ. ลำปาง บ้านพัง ๔ ตำบล

ที่มา: https://www.banmuang.co.th/news/region/189013

นายประภาส  ตั้งตระกูล นายอำเภอวังเหนือ มอบหมายให้นายไพรัตน์ ผมไพ  ปลัดอำเภอวังเหนือ พร้อมเจ้าหน้าที่ ปภ. จังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต. วังเหนือ  วังใต้  ร่องเคาะ วังทอง และวังทรายคำ  ออกสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หลังได้รับเกิดเหตุวาตภัยฝนตกลมกระโชกลมแรง ทั้งนี้เบื้องต้นมีรายงานความเสียหายของบ้านเรือนราษฎรและยุ้งฉางรวมทั้งหมด ๔ ตำบล ๗ หมู่บ้าน ๑๗ หลังคาเรือนคือ ๑. ต. วังทรายคำ ๓ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านฮ่องฮี หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ หลังคาเรือน บ้านดง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ หลังคาเรือน และบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙ จำนวน ๔ หลังคาเรือน
๒. ต. วังใต้ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลอง ๒ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ หลังคาเรือน และบ้านโป่งเจริญ หมู่ที่ ๗
๓. ต. วังซ้าย จำนวน ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สุกวังเหนือ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ หลังคาเรือน
๔. ต. ร่องเคาะ จำนวน ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแสนตอ หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ หลังคาเรือน
ครั้งนี้ถือว่าเป็นความเสียหายครั้งที่ ๒ ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทางอำเภอวังเหนือได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งทำการช่วยเหลือต่อไป