20 สิงหาคม 2565 ขนย้าย ‘น้ำเปื้อนสาร’ จากธุรกิจล้างถังสารเคมี ออกไปกำจัด

ที่มา : https://news.thaipbs.or.th/content/318589

ผู้ประกอบกิจการล้างถัง ในพื้นที่ “บ้านซับชุมพล” อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ขนย้าย “น้ำปนเปื้อนสารเคมี” ในบ่อพักน้ำรวมกันกว่า 8.7 ตัน ส่งออกไปกำจัด หลังถูกสั่งหยุดประกอบกิจการล้างถังมานานกว่าครึ่งปี เพราะตรวจพบว่า เป็นการประกอบกิจการล้างถังที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยขนย้ายขึ้นรถบรรทุกส่งไปกำจัดอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน ที่บริษัทเอกชนใน จ.สระบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11, สาธารณสุขจังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด, อำเภอสีคิ้ว และอบต.หนองหญ้าขาว เข้าร่วมสังเกตการณ์