20 สิงหาคม 2564 รู้จัก G-Cell แบตเตอรี่ ใช้เทคโนโลยี SemiSolid เจ้าแรกในอาเซียน โดย GPSC

ที่มา:

https://mgronline.com/business/detail/9640000082020

นับเป็นความก้าวล้ำไปอีกขั้นในด้านนวัตกรรมของประเทศไทยสำหรับแบตเตอรี่ G-Cell ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ที่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน G-Cell ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง แบตเตอรี่ G-Cell ใช้นวัตกรรมการผลิตแบตเตอรี่แบบ SemiSolid ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ใช้เทคโนโลยีนี้ โดย GPSC ได้รับสิทธิในการดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายมาจากบริษัท 24M Technologies Incorporation หรือ 24M สหรัฐอเมริกา ซึ่งในระยะแรก GPSC ได้เริ่มต้นผลิตในประเภทลิเทียมไอออนฟอสเฟต (Lithium Ion Phosphate-LFP) ที่มีจุดแข็งเรื่องของความปลอดภัยในการใช้งานสูง สามารถป้องกันเหตุไฟฟ้าลัดวงจรจากภายในเซลล์แบตเตอรี่ได้เป็นอย่างดี ด้วยโครงสร้างที่มีชั้นฟิล์มพิเศษห่อหุ้มภายใน Unit Cell แถมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง 4,000 ครั้ง เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย

นอกจากนี้ ด้วยสูตรการผลิตแบบ SemiSolid ทำให้ G-Cell มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลเมื่อหมดอายุการใช้งานได้ง่ายกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป จึงเป็นแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน GPSC พัฒนาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ G-Cell เป็น 3 ระดับ คือ G-Cell ผลิตภัณฑ์ Battery Pouch Cell G-Pack ที่นำ Battery Pouch Cell มาเชื่อมต่อกันในรูปแบบ Battery Module และ Pack พร้อมทั้งติดตั้งระบบบริหารจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ร่วมด้วย เหมาะสำหรับการใช้งานในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่น รถบัสไฟฟ้า เรือไฟฟ้า ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รถไฟฟ้าสี่ล้อขนาดเล็ก รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และ G-Box ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานสำหรับระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) และระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) ที่มีขนาดตั้งแต่ 10-1,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไป แถมยังสามารถนำเทคโนโลยี IoT AI และ Block-chain เข้ามาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการตามขนาดของความต้องการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเบื้องต้นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ G-Cell เริ่มต้นกำลังการผลิตที่ 30 MWh (เมกะวัตต์ชั่วโมง) ต่อปี เน้นฐานลูกค้าทั้งกลุ่ม ปตท. โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SME) รวมไปถึงผู้ประกอบการที่ต้องใช้แบตเตอรี่เป็นส่วนประกอบของสินค้า เช่น ผู้ผลิตและใช้งานระบบกักเก็บพลังงาน (ESS) และยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่มีลักษณะการใช้งานเหมาะสมต่อแบตเตอร์รี่ G-Cell ซึ่งในอนาคตสามารถขยายกำลังการผลิตของโรงงานนี้เพิ่มเป็น 100 MWh ต่อปี และก้าวสู่โรงงานผลิตเชิงพาณิชย์ขนาดเริ่มต้น 1 GWh (กิกะวัตต์ชั่วโมง) ต่อปีอีกด้วย

ทั้งนี้ GPSC มุ่งมั่นจะเสริมสร้างความพร้อมด้านพลังงานให้แก่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า (EV) การเพิ่มขึ้นของการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ฯลฯ เพื่อจะสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ประเทศ และเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล และยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการผลักดันประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิจนเป็นศูนย์ รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและลดช่องว่างของระบบพลังงานทดแทน