20 สิงหาคม 2563 จ. ร้อยเอ็ด ลำน้ำยังเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตร มากกว่า ๕๐๐ ไร่

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/northeast/1914061

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำยัง ณ ประตูระบายน้ำบ้านบาก ต. เหล่าน้อย อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด หลังมวลน้ำในพื้นที่ จ. กาฬสินธุ์ไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำ สถานการณ์น้ำในลำน้ำยังเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ และไหลท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านมากกว่า ๕๐๐ ไร่ ในบริเวณ ต. เหล่าน้อย ต. วังหลวง และ ต. บึงเกลือ อ. เสลภูมิ จ. ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่า เบื้องต้นได้มอบหมายให้โครงการชลประทานร้อยเอ็ด เร่งระบายน้ำเข้าบึงเกลือ เพื่อลดระดับน้ำในลำน้ำยัง โดยการเปิดคันดินพนังลำน้ำยัง กว้าง ๒๓ ม. ลึก ๑.๘ ม. วางกล่องเกเบี้ยนและบิ๊กแบ็ก เพื่อลดความแรงของมวลน้ำ เพื่อตัดยอดน้ำระบายเข้าสู่บึงเกลือ ซึ่งขณะนี้สามารถรองรับน้ำได้อีก ๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร หากไม่มีมวลน้ำจากพายุฮีโกสมาเติมลำน้ำยัง ระดับน้ำจะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติภายใน ๑ สัปดาห์