20 มีนาคม 2565 บินสำรวจอ่าวไทย-อันดามัน พบพะยูน 170 ตัว เป็นแม่ลูก 20 คู่ 

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3241432

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก ออกสำรวจการแพร่กระจายของสัตว์ทะเลหายากในทะเลตรัง โดยวิธีการบินสำรวจ (Aerial Survey) ด้วยเครื่องบินปีกตรึง 2 ที่นั่ง สำรวจแบบ Line transect และวิธีการสำรวจทางเรือโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV-drone) บริเวณเกาะลิบง เกาะมุกด์ และหมู่เกาะใกล้เคียง

ผลจากการสำรวจโดยประมาณในเบื้องต้นพบ พะยูน 140-170 ตัว พะยูนคู่แม่-ลูก 15-20 คู่ โลมาหลังโหนก 27 ตัว และเต่าทะเล 141 ตัว โดยผลจากการตรวจสุขภาพและประเมินสุขภาพจากการสังเกตด้วยสายตา พบว่าพะยูนแสดงพฤติกรรมว่ายน้ำหาอาหารบนแนวหญ้าทะเล และพฤติกรรมการผสมพันธุ์ นอกจากนี้ ยังพบพะยูนคู่แม่-ลูก ซึ่งแสดงถึงความสมบูรณ์เพศของตัวสัตว์ รวมถึงโลมาหลังโหนกและเต่าทะเล ทั้งนี้ สุขภาพโดยรวมไม่พบพฤติกรรมที่แสดงความผิดปกติ ส่วนข้อมูลจากการสำรวจจะใช้คำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของสัตว์ทะเลหายากในบริเวณทะเลตรัง ต่อไป