20 มีนาคม 2565 ติด GPS Collar ตาม ‘พังวาเลนไทน์’  ก่อนปล่อยคืนธรรมชาติ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3241279

เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (สาขาลำปาง) สัตวแพทย์และสัตวบาล สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) เจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมลูกช้างป่า พังทับเสลา ก่อนการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ ขสป.ดอยผาเมือง

โดย พังทับเสลา อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และคณะทำงานฯ นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 จนถึงปัจจุบัน และมีกำหนดการทดลองฝึกให้ใช้ชีวิตและปรับตัวในพื้นที่ธรรมชาติกับแม่รับในพื้นที่เชตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยคณะทำงานได้ดำเนินการติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) ให้แก่ช้างแม่รับพังวาเลนไทน์ เพื่อประโยชน์ในการติดตามพฤติกรรม การเคลื่อนที่ และการดูแลลูกช้างป่าภายหลังจากการทดลองปล่อยคืนสู่ธรรมชาติตามแผนงานและโครงการรปล่อยลูกช้างป่า (ทับเสลา) คืนสู่ธรรมชาติ ในระยะต่อไป