20 มีนาคม 2564 ศรชล. ร่วมหน่วยงานทางทะเล ปล่อยลูกหอยลาย 5 ล้านตัว รักษาความสมดุลย์ทางธรรมชาติสัตว์น้ำ

ที่มา : https://siamrath.co.th/n/228911

น.อ.ธัญญ์นิธิ แก้วเวียงเดชณรัฐ รอง ผอ.ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จ. ประจวบคีรีขันธ์ นายอติชาติ ชัยศรี นายกสมาคมประมงปราณบุรี นายนุกูล วัฒนากร ปลัดอำเภอปราณบุรี และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิ ศูนย์รับแจ้งเรือเข้าออกปราณบุรี ตำรวจน้ำปราณบุรี และประมงปราณบุรี ร่วมปล่อยลูกหอยลาย จำนวน 5,000,000 ตัว โดยได้รับการสนับสนุนลูกหอยลาย จากศูนย์วิจัยประมงคลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปล่อยลูกหอยลายจำนวน 5,000,000 ตัว ลงสู่ท้องทะเล เพื่อรักษาความสมดุลย์ทางธรรมชาติของสัตว์น้ำ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และชายฝั่งในพื้นที่ อ่าวปราณบุรี อ. ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์