20 มีนาคม 2564 จุดความร้อนกลับมาแล้ว คราวนี้พีคขึ้นเท่าตัว จาก 600 พรวดเดียวเป็นพันกว่าจุดทั่วประเทศ

ที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2632387

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เปิดเผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อนทั้งประเทศเพิ่มสูงขึ้นเป็น 1,001 จุด และภาคเหนือยังเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด สูงมากถึง จำนวน 624 จุด ซึ่งมี 3 จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน 196 จุด เชียงใหม่ 86 จุด และเพชรบูรณ์ 63 จุด ตามลำดับ ภาพรวมทั้งประเทศของจุดความร้อนที่เกิดขึ้นยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพื้นที่เกษตร ตามลำดับ

สำหรับจุดความร้อนประเทศเพื่อนบ้าน แชมป์ยังคงเป็นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่มีจุดความร้อนสูงมาก สูงถึง 8,153 จุด รองลงมาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2,902 จุด และประเทศไทยตามลำดับ ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านอาจได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองและหมอกควัน ที่ลอยข้ามแดนเข้ามาได้ โดยเฉพาะทางพื้นที่ทางภาคเหนือ ที่พบเห็นกลุ่มของจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างหนาแน่น ประกอบกับทิศทางลมที่พัดมาจากทางฝั่งตะวันตกและทางใต้ อาจส่งผลให้ฝุ่นละอองสะสมตัวเพิ่มมากขึ้น