20 มีนาคม 2563 ไม้อวบน้ำสกุลซีดัม กับโครงการเพิ่มสีเขียวบนรางรถไฟและพื้นที่ว่างของประเทศญี่ปุ่น

ที่มา: https://www.sanook.com/home/24757/

ภาวะโลกร้อนที่เพิ่มขึ้นทุกวันส่งผลให้เกิดวิกฤติต่างๆ ทางธรรมชาติตามมา ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลที่เปลี่ยนไป และภัยตามธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นมาก รัฐบาลท้องถิ่นหลายที่ของกรุงโตเกียวได้จัดทำโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น การปลูกต้นไม้ไว้บนดาดฟ้าหรือรอบบริเวณตึกที่ทำการเขต เป็นต้น ซึ่งโครงการปลูกไม้อวบน้ำสกุลซีดัมเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนรางรถไฟที่กำลังทดลองกันอยู่ในขณะนี้ มารู้จักไม้อวบน้ำสกุลซีดัมและแนวโน้มการนำมาใช้ประโยชน์ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกันของญี่ปุ่นกันนะคะ

ไม้อวบน้ำสกุลซีดัม (Sedum,セダム)

ไม้อวบน้ำสกุลซีดัมเป็นพืชในวงศ์ Crassulaceae ที่กักเก็บน้ำไว้ในราก ใบ และลำต้น ทำให้ดูอวบและนุ่ม การเก็บน้ำในลักษณะดังกล่าว ทำให้พืชชนิดนี้สามารถมีชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่แแห้งแล้งได้ ไม้อวบน้ำสกุลซีดัมเป็นพืชแคม (CAM Plant, Crassulacean acid metabolism Plant) ซึ่งเป็นกลุ่มของพืชทนแล้งที่มีการปรับตัว เพื่อลดการคายน้ำ หรือการสูญเสียน้ำออกจากต้น พืชชนิดนี้จะเปิดปากใบเฉพาะในเวลากลางคืน และปิดปากใบในเวลากลางวัน เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำ ในเวลากลางคืนพืชจะเปิดปากเพื่อตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เก็บไว้ในตอนกลางคืนมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงในตอนกลางวัน ซึ่งกลไกดังกล่าวเป็นกลไกเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งของไม้อวบน้ำสกุลซีดัม และพืชที่ทนความแห้งแล้งหลายชนิด เช่น ว่านหางจระเข้ กระบองเพชร สับปะรด และแก้วมังกร เป็นต้น

โครงการทดลองปลูกไม้อวบน้ำสกุลซีดัมบนรางรถไฟในโตเกียว

โครงการสร้างสีเขียวบนรางรถไฟได้นำไม้อวบน้ำสกุลซีดัมที่มีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร และทนต่อความร้อน ความเย็นและความแห้งแล้งจากสกุลต่าง ๆ ได้แก่ Sedum oryzifolium f. albiflora Phedimus aizoon var. floribundus และ Sedum album เป็นต้น มาทดลองปลูกบนพื้นที่รางรถไฟ 2 ราง ของ 3 สถานี รวมความยาวประมาณ 430 เมตร ของรถราง Toden Arakawa หรือ Tokyo Sakura Tram ซึ่งเป็นรถรางที่เหลืออยู่เพียงสายเดียวในกรุงโตเกียว โดยมีการศึกษาดังนี้คือ

  1. ศึกษาเจริญเติบโตของไม้อวบน้ำสกุลซีดัมในสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ในพื้นที่ไร้แสงแดด เป็นต้น
  2. ศึกษาวิธีการรักษาความเขียวของไม้อวบน้ำสกุลซีดัม
  3. ศึกษาผลของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีระยะเวลาการศึกษาทดลองตั้งแต่เดือน มี.ค. 2018  ถึงเดือน มี.ค. 2020 หลังจากนั้นจะมีการบันทึกวิธีการ และวัสดุที่สามารถปลูกไม้อวบน้ำสกุลซีดัมให้ได้ผลดี เพื่อขยายเส้นทางการปลูกต่อไป