20 มีนาคม 2563 ที่นี่ประเทศไทย ทั้งโควิด ฝุ่นพิษ อันดับ 1 โลก/เหนือกระอักเลือด

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/140419

กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ วันที่ 20 มี.ค. 63 เวลา 07.00 น. ในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล พบว่า สภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก ค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ระหว่าง 12 – 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ โดยปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงหลายพื้นที่จากเมื่อวาน

สถานการณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศยังคงน่าเป็นห่วง พบว่า เช้านี้ค่าฝุ่นเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวาน ตรวจพบค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ระหว่าง 27 – 257 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยเกินมาตรฐานใน 22 พื้นที่ พบว่า มี 8 พื้นที่ที่ค่าฝุ่นเกินระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีแดง) ถึง 8 พื้นที่ ประกอบด้วย ค่าฝุ่นสูงสุดยังคงเป็นที่ ต. เวียงพางคำ อ. แม่สาย จ. เชียงราย 257 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ต. เมืองคอง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ 205 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ต.ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 178 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ต. จองคำ อ. เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 152 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ต. เวียง อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย 147 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 133 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ต. บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ. พะเยา 111 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ค่าฝุ่นอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (โซนสีส้ม) 14 พื้นที่ ได้แก่ ต. พระบาท อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ต. สบป้าด อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต. บ้านดง อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต. แม่เมาะ อ. แม่เมาะ จ. ลำปาง ต. ในเวียง อ. เมืองน่าน จ. น่าน ต. บ้านกลาง อ. เมืองลำพูน จ. ลำพูน ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา จ. พะเยา ต. ห้วยโก๋น อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน ต. แม่ปะ อ.แม่สอด จ. ตาก ต. ในเมือง อ. เมืองพิษณุโลก จ. พิษณุโลก ต. ช่างเคิ่ง อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ต. สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ประตูท่าแพ อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ ต. ธานี อ. เมืองสุโขทัย จ. สุโขทัย ต.ในเมือง อ. เมืองกำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร ต. ท่าอิฐ อ. เมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์

ขณะที่ www.airvisual.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศ และจัดอันดับเมืองมลพิษโดยรายงานแบบเรียลไทม์ วันที่ 20 มี.ค.63 เวลา 07.59 น. พบว่า คุณภาพอากาศเชียงใหม่ เลวร้ายที่สุดอยู่ในลำดับ 1 ของโลก ค่าฝุ่นอยู่ที่ 394 US AQI และเมือง กทม. อยู่ในลำดับที่ 44 ค่าฝุ่นอยู่ที่ 69 US AQI