20 มีนาคม 2563 จ. พะเยาหมอกควันวิกฤต! PM2.5 พุ่งทะลุ 109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ที่มา: https://www.naewna.com/local/480527

สภาพอากาศ จ. พะเยา พบอากาศค่อนข้างหนาวเย็นมีหมอกควันปกคลุมกระจายไปทั่วบริเวณ คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก จากปัญหาหมอกควันในพื้นที่ จ. พะเยา เข้าสู่วิกฤตต่อเนื่อง โดยในช่วงเช้าวันนี้ 20 มี.ค. 63 ค่าหมอกควันพิษเกินมาตรฐาน โดยมีค่า PM2.5 ทะลุถึง 109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่อง

สภาพอากาศในพื้นที่ จ. พะเยา ยังคงสามารถมองเห็นหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นที่ อ. เมืองพะเยา หลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ ส่งผลให้ค่าหมอกควันเกินค่ามาตรฐาน

นอกจากนั้นยังพบว่า มีหมอกควันจากพื้นที่อื่นเข้ามาสมทบอีก ทำให้ค่าหมอกควันเกินมาตรฐาน จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ต. บ้านต๋อม อ. เมืองพะเยา พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 109 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ค่า PM10 อยู่ที่ 141 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่า AQI อยู่ที่ 219 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนั้นสถานการณ์หมอกควันไฟป่า ยังมีแนวโน้มที่จะทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงต่อเนื่อง