20 มิถุนายน 2565 ติดปลอกคอจีพีเอส “สีดอละมุด” ยกระดับเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่

ที่มา : https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9650000058382

นายเผด็จ ลายทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาการจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า (ศศพ.) นำโดยนายศุภกิจ วินิตพรสวรรค์ ผอ.ศูนย์ฯ แจ้งว่าจากกรณี สบอ.1 (ปราจีนบุรี) ได้ประสานให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เพื่อติดอุปกรณ์ติดตามตัวช้างป่า (สีดอละมุด) ที่ออกนอกพื้นที่รบกวนประชาชนในพื้นที่ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ชุดปฏิบัติการติดตามพฤติกรรมและการเคลื่อนที่ของช้างป่า (ส่วนกลาง) และอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า ได้ดำเนินการจับช้างป่าสีดอ (สีดอละมุด) เพื่อติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) โดยสีดอละมุด เป็นช้างป่าเพศผู้ อายุประมาณ 25 ปี สูง 3.20 เมตร น้ำหนักประมาณ 4 ตัน ทั้งนี้การติดอุปกรณ์ติดตามตัว (GPS Collar) ก็เพื่อประโยชน์ในการติดตามเผ้าระวังและป้องกันช้างป่าให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป