20 มิถุนายน 2563 ผลวิจัยน้ำเสียชี้ ‘โควิด-19’ ระบาดใน ‘อิตาลี’ ตั้งแต่ธันวา 2019

ที่มา : https://www.naewna.com/inter/500449

แถลงการณ์ของสถาบันฯ ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี (18 มิ.ย.) ระบุว่า การศึกษาข้างต้นมุ่งเน้นไปที่ตัวอย่างน้ำเสียที่เก็บรวบรวมก่อนอิตาลีจะตรวจพบการระบาดใหญ่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. ในภูมิภาคลอมบาร์เดียทางตอนเหนือ ซึ่งมีมิลานเป็นเมืองเอก

“ร่องรอยของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (SARS-CoV-2) ปรากฎอยู่ในตัวอย่างน้ำเสียจากเมืองมิลานและตูริน เมื่อเดือนธันวาคม 2019” 

จูเซปปินา ลา โรซา (Giuseppina La Rosa) เจ้าหน้าที่แผนกคุณภาพน้ำและสาธารณสุข สังกัดหน่วยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขประจำสถาบันฯ เปิดเผยว่า “การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย 40 ตัวอย่าง ที่เก็บรวบรวมระหว่างเดือนตุลาคม 2019 – กุมภาพันธ์ 2020”

ลา โรซา ซึ่งเป็นผู้นำในการศึกษาครั้งนี้ กล่าวว่านักวิจัยได้เปรียบเทียบตัวอย่าง 40 ตัวอย่างนี้ กับ 24 ตัวอย่างควบคุมที่รวบรวมระหว่างเดือนกันยายน 2018 – มิถุนายน 2019

ลา โรซากล่าวสรุปว่า “ผลลัพธ์ที่ได้รับการยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 2 แห่ง ซึ่งใช้วิธีการวิจัยแตกต่างกัน 2 วิธี บ่งบอกว่าอาร์เอ็นเอ (RNA) ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ปรากฎอยู่ในตัวอย่างน้ำเสียที่เก็บจากมิลานและตูริน เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2019 และจากโบโลญญา เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2020