20 มกราคม 2565 การพัฒนาให้เส้นใยไหม ให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน

ที่มา:

https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/2291520

นอกจากเส้นใยไหมจะเป็นส่วนประกอบในเครื่องนุ่งห่มและผ้า ยังเป็นวัสดุชีวภาพที่สำคัญต่อการใช้งานชีวการแพทย์ไปจนถึงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพราะไม่สร้างการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในมนุษย์ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ จึงถูกนำไปใช้ในการนำส่งยารักษาโรค อีกทั้งเส้นใยไหมมีความยืดหยุ่นจึงมีคุณสมบัติ ทางเทคโนโลยีที่ดี เหมาะอย่างยิ่งต่อการใช้กับเซ็นเซอร์ตรวจวัดสุขภาพที่สวมใส่ได้ หรือฝังในร่างกาย นักวิทยาศาสตร์มองว่า คุณสมบัติของเส้นใยไหมนั้นสำคัญต่อการประยุกต์ใช้กับวัสดุอื่น ๆ จูเลีย กุยเดตติ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัฟส์ ในสหรัฐอเมริกาเผยว่า ในฐานะที่เส้นใยไหมเป็นวัสดุโปร่งใสต่อการมองเห็นและจัดการได้ง่ายในระดับนาโนและไมโครสเกล เส้นใยไหมจึงมีประโยชน์ในด้านทัศนศาสตร์และอิเล็กทรอนิกส์ ถูกนำมาใช้พัฒนาเลนส์ ผลึกโฟโตนิกส์สังเคราะห์ และท่อนำคลื่น รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ทั้งนี้ แม้เส้นใยไหมจะเกิดตามธรรมชาติ แต่ก็สามารถแปรรูปซ้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารีไซเคิล หรือที่ทิ้งแล้ว รวมถึงสิ่งทออื่น ๆ การใช้สารเคลือบไหมอาจช่วยลดของเสียจากอาหารได้เช่นกัน

ทั้งนี้ นักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะได้เห็นวัสดุและอุปกรณ์อื่น ๆ สามารถใช้ประโยชน์จากเส้นใยไหมได้ดีในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาให้เป็นส่วนประกอบสำคัญในอุปกรณ์ตรวจจับหรือเซ็นเซอร์ เพื่อรับข้อมูลฉุกเฉินเกี่ยวกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม