20 มกราคม 2564 นักวิจัยช่วยชาวจีนปลูกต้นหอมป่า โกยรายได้หลายสิบล้านจากผืนทราย

ที่มา:

https://www.mgronline.com/china/detail/9640000005733

เย่ชางเหลียน ผู้ประกอบการจากพื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เพาะปลูกอัลเลียมมองโกเลีย (allium mongolicum) ต้นหอมป่าสายพันธุ์เอเชียมานานกว่า ๑๐ ปีแล้ว ด้วยการสนับสนุนจากคณะนักวิจัยชาวจีน พืชทะเลทรายชนิดนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศท้องถิ่นแต่ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ “เรามีโรงปลูกต้นหอมป่านี้มากกว่า ๔๐๐ หลัง และมีพื้นที่ปลูก ๖๐๐ เฮกตาร์ (ราว ๓,๗๐๐ ไร่) ทำรายได้ต่อปีมากกว่า ๒๐ ล้านหยวน (ประมาณ ๙๒ ล้านบาท) นำประโยชน์มาสู่สมาชิกสหกรณ์ของเรามากกว่า ๑,๐๐๐ คน” คำบอกเล่าจากเย่ เย่อาศัยอยู่ใน อ. หมินฉิน มณฑลกานซู่ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน อันเป็นที่รู้จักในฐานะดินแดนแห่งทราย อำเภอแห่งนี้เป็นเขตโอเอซิสเทียม ตั้งอยู่ระหว่างปาตันจี๋หลิน และเถิงเก๋อหลี่ ทะเลทรายขนาดใหญ่สองแห่งในประทศจีน มีพื้นที่ครอบคลุม ๘๕,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร คนท้องถิ่นหาเลี้ยงชีพกันอย่างยากลำบากในอดีต เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีพ หลายสิ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่คณะวิจัยจากสถาบันวิจัยการควบคุมทะเลทรายกานซู่ (Gansu Desert Control Research Institute) เดินทางเยือนหมินฉิน และปักหลักดำเนินงานในท้องถิ่นนานกว่า ๖๐ ปี โดยพวกเขาค้นพบวิธีช่วยชาวบ้านสร้างผืนดินเพาะปลูกจากทะเลทรายได้สำเร็จ

เหยียนจือจู้ นักวิจัยประจำสถาบันฯ สนใจ และศึกษาต้นหอมป่าสายพันธุ์ข้างต้นที่พบเป็นวงกว้างในพื้นที่ทะเลทรายแห้งแล้งทางตอนเหนือของประเทศจีนมาเป็นเวลานานแล้วเชื่อว่า การปลูกต้นหอมชนิดนี้สามารถช่วยหมินฉินขยายอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า รวมถึงปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม และฟื้นฟูระบบนิเวศ เนื่องจากต้นหอมป่านี้สามารถนำมากินได้ และมีคุณสมบัติในการตรึงแนวทราย “เราจะส่งเสริมอุตสาหกรรมเพาะปลูกอัลเลียมมองโกเลียต่อไป ตอนนี้เรามีต้นหอมสายพันธุ์ดังกล่าวราว ๑๐๐,๐๐๐ เฮกตาร์ (ราว ๖๒๐,๐๐๐ ไร่) ในทะเลทรายทางตอนเหนือของประเทศจีน ซึ่งผมคิดว่ามันยังไม่พอ ผมหวังว่าเราจะทำให้มันกลายเป็นแหล่งทรัพยากรผักชนิดใหม่ได้” เหยียนกล่าว

ทีมงานของเหยียนศึกษาต้นหอมป่าในหมินฉินตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๙ และจากการทดลองอันสลับซับซ้อนหลายรายการ พวกเขาค้นพบว่า จะสามารถบ่มเพาะอัลเลียมมองโกเลีย และเพิ่มผลผลิตได้อย่างไร เย่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำการปลูกอัลเลียมมองโกเลียในหมินฉิน ด้วยการใช้เทคโนโลยีเพาะปลูกของทีมเหยียน เขาทำรายได้จากการขายต้นหอมสูงกว่า ๒๐ ล้านหยวน (ประมาณ ๙๒ ล้านบาท) ในปี ค.ศ. ๒๐๑๙ ช่วยเพิ่มพูนรายได้ของชาวบ้านหลายร้อยคน “การสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ความฝันที่จะสร้างรายได้มากขึ้น และมีชีวิตที่ดีขึ้นนั้นเป็นความจริง” เย่กล่าว ปัจจุบันนักวิจัยชาวจีนนำเทคโนโลยีเพาะปลูกรูปแบบใหม่เข้ามาช่วยหลายๆ พื้นที่ เช่น อ. หมินฉินที่ได้รับผลกระทบจากพายุทรายเนิ่นนานหลายทศวรรษ ทั้งในด้านการฟื้นฟูระบบนิเวศ การค้นหาแนวทางใหม่เพื่อรับมือการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ตลอดจนการเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น