20 พฤษภาคม 2565 AirSeed โดรนยิงเมล็ดพันธุ์ ตั้งเป้าปลูก 100 ล้านต้น ในปี ค.ศ. 2024

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/th/content/315584

ถ้าเราปลูกต้นไม้ได้เร็วขึ้น ก็อาจจะช่วยชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนไปได้ส่วนหนึ่ง บริษัทด้านเทคโนโลยีในออสเตรเลียพัฒนาโดรนบินช่วยยิงเมล็ดพันธุ์สำหรับปลูกต้นไม้ ทำงานได้เร็วขึ้น 25 เท่า โดยจะปลูกต้นไม้ได้มากถึง 40,000 ต้นต่อวันและคาดว่า จะปลูกได้ถึง 100 ล้านต้นภายในปี ค.ศ. 2024 ปัญหาโลกร้อนเป็นสิ่งที่รอไม่ได้ AirSeed Technologies บริษัทสตาร์ตอัปจากประเทศออสเตรเลียพัฒนาโดรนบิน Octocopter ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบ AI ซึ่งสามารถคำนวณพื้นที่ และเมล็ดพันธุ์ที่ต้องการปลูกในพื้นที่นั้น ๆ ได้ โดยการนำโดรนบินมาช่วย จะช่วยลดต้นทุนในการปลูกต้นไม้ได้มากถึงร้อยละ 80 แต่ปลูกได้เร็วขึ้นถึง 25 เท่าเมื่อเทียบกับวิธีการปลูกต้นไม้แบบเดิม Octocopter จะบรรทุกเมล็ดพันธุ์ที่ถูกบรรจุอยู่ในฝักซึ่งเคลือบด้วยสารอาหาร และแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของต้นไม้ จากนั้นโดรนบินซึ่งควบคุมด้วยระบบ AI จะบินไปยังจุดเป้าหมาย แล้วยิงเมล็ดพันธุ์ลงไปในพื้นดิน เมื่อตกลงสู่พื้นดิน เมล็ดพันธุ์จะค่อย ๆ เติบโตขึ้น และระบบจะช่วยบันทึกพิกัด เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นไม้แต่ละต้นไว้ ฝักเมล็ดพันธุ์ของ AirSeed ที่พัฒนามาเป็นพิเศษช่วยให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดี แม้ว่าจะปลูกในดินที่ไม่มีความสมบูรณ์เท่าที่ควร เพราะมีสารอาหารที่ถูกเคลือบอยู่บริเวณพื้นผิวของเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ด จึงช่วยให้ต้นไม้เติบโตได้ดีขึ้น โดยไม่ต้องกังวัลว่า ต้นไม้จะเสียหายมากกว่าจะเติบโต นอกจากเทคโนโลยีจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมนุษย์แล้ว ยังช่วยแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง ด้วยการเพิ่มปริมาณต้นไม้ที่ปลูกในแต่ละวันให้มากขึ้น การใช้โดรนบินยิงเมล็ดพันธุ์ช่วยปลูกต้นไม้ ทำให้ได้ต้นไม้ที่เกิดใหม่ 40,000 ต้นต่อวัน และผู้ผลิตได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้ 100 ล้านต้นภายในปี ค.ศ. 2024