20 พฤษภาคม 2565 เปิดภาพคลองด่านหลังถูกทิ้งร้าง 10 ปีป่าชายเลนรุกเต็มแปลง

ที่มา:

https://news.thaipbs.or.th/content/315714

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และตัวแทนชาวบ้านคลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เข้าสำรวจที่ดินโครงการโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ ที่เตรียมใช้เป็นหลักฐานสู้คดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาร,600 ล้านบาทระหว่าง คพ. กับกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเคจี เอกชนผู้รับเหมาโครงการ ภาพจากมุมสูงบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน จ.สมุทรปราการ หลังถูกทิ้งร้างนาน 10 ปี สภาพน้ำในบ่อทั้ง 8 บ่อมีสีน้ำตาลขุ่น รอบข้างบ่อมีป่าชายเลนเข้ามาประชิดหนาแน่นจนเกือบเต็มพื้นที่ การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเข้าสำรวจสภาพรอบข้างพื้นที่โครงการคลองด่าน พบการบุกรุกลำคลองสาธารณะหลายคลอง และนำที่ดินไปขายให้แก่โครงการ นายปัญญา พัฒนประเสริฐ รองประธานสภา อบต.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ซึ่งพาเจ้าหน้าที่ คพ. เข้าสำรวจ ยืนยันว่า ก่อนที่จะมีการขายที่ดินเพื่อสร้างโรงบำบัดคลองด่าน บริเวณนี้เคยเป็นลำคลองสาธารณะมาก่อน นอกจากนี้ยังมีบ่อเลี้ยงหอย ที่เอกชนรุกล้ำพื้นที่ของโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน และพื้นที่บางแปลงบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งขณะนี้ คพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความดำเนินคดีกับผู้บุกรุกต่อไป