20 พฤษภาคม 2564 ฟอสซิลเถาวัลย์อายุ ๑๘.๕ ล้านปีระบุเป็นชนิดใหม่

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/2096255

ประเทศปานามาเคยเป็นคาบสมุทรเมื่อ ๑๘.๕-๑๙ ล้านปีก่อน ภูมิประเทศเป็นภูเขาไฟถูกปกคลุมไปด้วยป่าเขตร้อนในอเมริกาเหนือ และแยกออกจากอเมริกาใต้ โดยทะเลในอเมริกากลาง ในขณะที่ป่าเหล่านี้มีสัตว์จากอเมริกาเหนืออาศัยอยู่ ทว่าพืชส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากพืชเขตร้อนของอเมริกาใต้ที่กระจายมาตามท้องทะเล ทีมวิจัยด้านเกษตรศาสตร์และชีววิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หรือฟอสซิลไม้เถาวัลย์อายุ ๑๘.๕ ล้านปีในประเทศปานามา ซึ่งเป็นหลักฐานของสายพันธุ์ใหม่ และเป็นฟอสซิลที่เชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดของไม้เถาวัลย์ (liana) จากตระกูล Soapberry หรือมะคำดีควาย ไม้เถาวัลย์สายพันธุ์ใหม่นี้มีชื่อว่า Ampelorhiza heteroxylon นักวิจัยระบุว่า ฟอสซิลนี้เผยให้เห็นลักษณะเฉพาะของไม้เถาวัลย์ยุคใหม่ที่มีการดัดแปลงตัวเอง ทำให้พวกมันบิดตัว เติบโต และเลื้อยปีนป่ายได้ นอกจากซากฟอสซิลไม้เถาวัลย์จะชี้ให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเลื้อยปีนของต้นไม้ ยังแสดงให้เห็นว่าพวกมันเป็นหนึ่งในพืชที่กระจายพันธุ์ไปยังอเมริกาเหนือก่อนเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางชีวภาพครั้งใหญ่ในทวีปอเมริกา เมื่อสัตว์ขนาดใหญ่ย้ายไปมาระหว่างทวีปเมื่อประมาณ ๓ ล้านปีก่อน